Batterij informatie

Aanwijzingen bij het wegwerpen van batterijen
    
In verband met het gebruik van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen:
U bent als eindverbruiker wettelijk verplicht de gebruikte batterijen terug te geven. U kunt oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in het assortiment opnemen of hebben opgenomen, kosteloos aan ons magazijn van expeditie (verzendadres) teruggeven. De symbolen die afbeeld staan op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil gegooid mag worden.
Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massapercent lood
Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massapercent Cadmium
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massapercent kwikzilver
.Bijzonderheden bij de verkoop van startbatterijen

In verband met het gebruik van autobatterijen zijn wij, in zoverre u eindverbruiker bent volgens § 10 BattG, verplicht per autobatterij statiegeld voor een bedrag van 7,50 euro inclusief omzetbelasting te heffen, indien u op het moment dat u een nieuwe autobatterij koopt, geen oude autobatterij teruggeeft. Het statiegeld is niet in de koopprijs inbegrepen en wordt naast de eindprijs op het artikel aangetoond.
 
Geeft u bij ons een oude autobatterij terug die wij volgens § 9 BattG als nieuwe batterij in ons assortiment opnemen of hebben opgenomen, zijn wij in het kader van de wettelijke voorschriften verplicht deze kosteloos terug te nemen en het statiegeld terug te betalen.
In zoverre wij volgens § 10 par. 1 zin 3 BattG een bonnetje voor statiegeld uitgegeven hebben, is de terugbetaling bij de teruggave van de oude autobatterij afhankelijk van de teruggave van het bonnetje voor statiegeld.
 
De plaats van teruggave is het adres vermeld in het impressum.
 
Het terugsturen van de oude batterij per post is op grond van de verordening voor gevaarlijke goederen niet toegestaan.
 
Oude autobatterijen kunnen ook gratis bij sorteercentra voor afval afgegeven worden. Het statiegeld dat wij heffen wordt door de publiekrechtelijke sorteercentra niet terugbetaald. Maar u heeft daar de mogelijkheid de teruggave van de oude autobatterij op het bonnetje voor statiegeld te laten kwiteren. Op vertoon van het gekwiteerde bonnetje krijgt u van ons het statiegeld van de batterij terug.


Let alstublieft op de bovenstaande aanwijzingen.